בדיקת זכאות לקצבה או סיוע – חשוב לדעת

מחלות שבגינן זכאים לקצבה או סיוע

המוסד לביטוח לאומי אחראי על הביטחון הסוציאלי ומשלם קצבאות, פיצויים ומענקים, סיוע מקצועי, בניידות ובסיעוד, על פי הקריטריונים של המשרד לנפגעי תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע, נפגעי תאונות, נפגעי פעולות איבה. נכות מלידה או ממחלות, נפגעי פוליו, נפגעי גזזת ונפגעי עירויי דם.

נפגעי עבודה הזכאים לקצבה או סיוע

נפגעי עבודה ו/או בני משפחותיהם במקרה של מוות כתוצאה מהפגיעה בעבודה זכאים, לפיצוי בגין אובדן הכנסה. אם נותרה נכות זכאי המבוטח לקבלת טיפולים רפואיים, קצבה או מענק. מחלת מקצוע תוצאה, מחלה שפגעה בעובד מעצם עיסוקו. כגון חשיפה מתמשכת לגורם מזיק, או חשיפה לרעש מתמשך.

נפגעי פעולות איבה הזכאים לקצבה או סיוע

מי שנפגע כתוצאה מפעולות איבה ומשפחתו, זכאי על פי חוק, לקצבה חודשית, מענק שנתי או חד פעמי. כמו כן סיוע התומך בשיקום.

נפגעי מחלות תוצאה של ליקויים

מי שטופלו בהקרנות נגד גזזת, כתוצאה מכך חלו בסרטן באזור הראש או הדם, או שאיריהם, זכאים לפיצוי. מי שנושאים את נגיף האיידס כתוצאה מקבלת עירוי או מוצרי דם משירות רפואי, ובני משפחתם שנדבקו. זכאים לפיצוי המוענק לנפגעים מאוצר המדינה ומשולם באמצעות הביטוח הלאומי.

מחלות וליקויים שבגינן זכאים לגמלת ניידות

גמלת ניידות משולמת מאוצר המדינה מכוח הסכם בינה ובין הביטוח הלאומי. גמלה זו מעניקה הטבות בניידות למי שיש להם ליקויים ברגליים כתוצאה ממומים בלידה או תוצאה של מחלות הגורמת להגבלה בגפיים התחתונות. ישנן סיבות נוספות אשר בגינן ניתן לקבל קיצבת ניידות. יש להיוועץ במומחה לבירור הזכאות.

מחלות וליקויים שבגינן זכאים לגמלת סיעוד

על פי החוק, גמלת כזו ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה (67) גרים בבית ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום.גם לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם. לזכאים אלה יינתנו שירותי סיעוד כדי לסייע בפעילויות היומיות.

פנו עוד היום אל מומחי ברמדיקס לפגישת ייעוץ ללא תשלום וקבלו את כל הפרטים למימוש זכויותיכם הרפואיות 03-637-5700