בדיקת זכויות רפואיות בשל אובדן כושר עבודה

    
המוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק סוציאלי במדינת ישראל ונועד גם כדי להבטיח קיום בסיסי ולהגן על אוכלוסיה חלשה מפני אובדן הכנסה. נכות רפואית אינה מזכה מיידית בקצבה והביטוח הלאומי קובע גם את דרגת אי כושר העבודה בנפרד מדרגת הנכות הרפואית. קיימות מספר דרגות לאובדן כושר עבודה

כאשר אובדן של לפחות 60% מיכולת ההשתכרות (50% לעקרת בית) נחשב למזכה בקצבה.

כאשר אדם מאבד לפחות 50% מיכולת ההשתכרות שלו עקב ליקוי. בין אם קרה בבת אחת ובין אם קורה בהדרגה, הוא זכאי לקצבה מאת הביטוח הלאומי בגין אובדן כושר עבודה. זכאות זו אינה ניתנת לכול אחד ודורשת עמידה בקריטריונים של המשרד ותלויה באופן הגשתם.

קביעת דרגת אובדן כושר עבודה – פקיד המוסד לביטוח לאומי שבפניו מוצגת התביעה קובע את דרגת אי הכושר וזאת בהתחשב בכושרו הבסיסי, בעיסוקיו בעבר, בהשכלתו ובהצגת היכולת הפוטנציאלית של המבוטח.

קביעת משך זמן אובדן כושר העבודה – כל זמן שהמצב הרפואי של המבוטח אינו יציב, והוא עדיין בטיפולים יכול פקיד הביטוח הלאומי לקבוע דרגה זו לזמן מוגבל ולכל היותר לשנתיים שלאחר מכן נבדקת שוב דרגת כושרו של המבוטח.

ערעור על דרגת אובדן כושר עבודה – מי שנקבע לו דרגת אי כושר עבודה נמוך מ 50% או שנקבעה דרגת אי כושר חלקית או לזמן מוגבל רשאי לערער בפני ועדת ערעורים.