נכות – מילון מונחים

הגדרת נכה על פי חוק הביטוח הלאומי היא, אדם הסובל מליקוי גופני, שכלי, או נפשי, כתוצאה מלידה מחלה או תאונה. תנאי הזכאות לקצבת נכות הינם מורכבים ובדיקת המשרד דורשת זמן בנוסף לבדיקה רפואית. כדי לקצר את התהליך ולממש את הזכויות יש להגיש את הבקשות בהתאם להנחיות והוראות המשרד.

דרגת נכות;

עבור נכים ונפגעי עבודה אשר כושר השתכרותם הצטמצם ב50%, נקבעת על ידי פוסקים רפואיים בוועדה, הכפופים לתקנות הביטוח הלאומי המופיעות ברשימת המבחנים, לפיה שווה כל ליקוי אחוז נכות קבוע. ביותר מליקוי אחד נקבעת דרגת הנכות על פי חישוב משוקלל. ליקויים שאין בהם כדי להשפיע על אובדן כושר בנכות כללית לא נכללים ברשימה (ליקויים מנופים).

קצבת נכות;

נקבעת על פי אחוזי הנכות הכללית. וככל שיהיו גבוהים כן יהיו ההטבות. קצבה זו כוללת גם ליקוי נפשי. כמו אדם שנקלע למצב דיכאוני או פוסט טראומה וכתוצאה מכך יש לו בעיות תעסוקתיות. קצבת נכות משולמת גם עבור ילדים שנולדו או נפגעו ונותרו עם ליקויים. כמו כן מענק עבור אדם שנפגע ונפטר בטרם קיבל את כל המגיע, זכאים לכך יורשיו.

נכות רפואית ערעורים;

מבוטח שתביעתו לקצבת נכות נדחה מהסיבות, שלא נקבעו לו מספיק אחוזי נכות כדי שיוכר על ידי המוסד. או מי שמצבו הבריאותי או התעסוקתי השתנה, בתנאי שעברו 6 חודשים ממתן ההחלטה. או מי שתביעתו נדחתה מסיבות אובייקטיביות כגון שינוי בהכנסה רשאי להגיש תביעה חוזרת. בדיקה מחדש תעשה רק על פי בקשת המבוטח, ועליו לדעת כי בבדיקה מחדש יכול המוסד לביטוח לאומי להפחית את אחוזי הנכות או את דרגת אי הכושר.

קצבה עבור שירותים מיוחדים לנכים;

קצבה נוספת המשולמת לנכים קשים הזקוקים לשירותים מיוחדים או עבור טיפול בהם, ועזרה בבית.