נכות – נכות כללית – הפן הכלכלי ומימוש זכויות רפואיות – המשך

נכות – נכות כללית – נכות מעבודה – פגיעת עבודה – הפן הכלכלי ומימוש זכויות רפואיות

במאמר המשך זה למאמר בנושא הנכות הכללית נסקור את נושא נכות מעבודה והפן הכלכלי שלה. נחזור על מספר מושגי יסוד חשובים לצורך הבנת הנושא ומשם נמשיך ונפרט את הנושא: נכות מעבודה. כאמור, המושג נכות הינו מושג גנרי המתאר פגיעה בשלמות הגוף כתוצאה מפגיעה, מחלה, פציעה וכדו'.

הפירוש הכלכלי למילה נכות מתורגם לכמה צורות, כסף, הטבות, שיקום רפואי, שיקום מקצועי, עזרה, ליווי מקצועי, ליווי סיעודי, סיוע בלימודים, מסגרות מיוחדות לחינוך ושיקום ועוד.

לצורך מימוש זכויות רפואיות ומיצוי זכויות רפואיות יש ראשית לכל להתאים את הזכות המוקנית בחוק או בתקנות השונות לסוג הפגיעה, המחלה, הפציעה וסוג הנכות המתאימה על פי ההגדרות השונות.

במאמר זה נסקור את סוגי הנכויות השונות כפי שהן מוגדרות בחוק ובתקנות השונות וכן מי הם הגופים המזכים ומתי.

נכות מעבודה – כללי:

גם נכות מעבודה כמו נכות כללית נקבעת בוועדה רפואית המגדירה מחלה, פציעה, פגיעה כנכות, עד אז מדובר במחלה, פגיעה, פציעה וכדו' שאין להן משמעות כלכלית או כספית מבחינת זכויות רפואיות ומיצוי זכויות רפואיות. 
להבדיל מנכות כללית, נכות מעבודה הינה תוצאה של עבודה, בדרך אליה, בדרך ממנה, כתוצאה מסוג העבודה ,אופי העבודה, חומרי העבודה, כלי העבודה שבהם משתמש העובד, שיגרת העבודה היומית שלו, סביבת העבודה ועוד.

נכות מעבודה הינה נכות הנגרמת כתוצאה מפגיעה, פציעה או מחלה ואשר פוגעת בתפקודו של העובד בשגרת יומו, באיכות חייו, בתוחלת חייו, ביכולתו לעבוד, להמשיך לעבוד במקצועו, להתפרנס ולפרנס את משפחתו וכדו'.
לצורך מימוש זכויות הרפואיות של נכה שכזה נדרש הנכה לעבור מסלול הכולל שלב בירוקרטי הכולל מילוי שאלונים וטפסים שונים, הגשת חומר רפואי ותיעוד מפורט של המחלה, הפגיעה, הפציעה לעמוד אל מול וועדה רפואית שתקבע את אחוזי ה"נכות " המגיעים לו ותבחן שאלת יכולתו הפיזית והמנטלית לעבוד ולהתפרנס, בצורה מלאה או חלקית והפגיעה הכלכלית שנקבעה לו בגלל הנכות הרפואית.

 

 

במקרים של נכות מעבודה  / פגיעת עבודה, אנו מבחינים בין:

מחלת מקצוע לבין תאונת עבודה

חשוב לדעת:

להבדיל מקצבת נכות כללית, יש חשיבות מכרעת לתיעוד האירוע המזכה וקרוב ככל האפשר לקרות האירוע, דיווח מידי ככל האפשר למעסיק או לצוות העובד, קבלת סיוע או טיפול רפואי בסמוך לקרות האירוע, מילוי הטפסים והשאלונים הנדרשים על ידי הגופים המזכים ועוד.

אי עמידה בתנאים אלו יכולה לפגוע באפשרויות למימוש זכויות רפואיות ו- מיצוי זכויות רפואיות של הנפגע עד כדי שלילת הזכויות לחלוטין.

מחלת מקצוע:

מחלת מקצוע הינה מחלה הנגרמת מסביבת העבודה של העובד, מכלי העבודה בהם הוא משתמש, מסביבת העבודה בה הוא נמצא וכדו' ואשר פוגעת ביכולתו של העובד להמשיך ולהתפרנס בצורה מלאה או חלקית לזמן קצוב או לצמיתות ממקצועו או מעבודתו הנוכחית ובכלל.


רשימת מחלות המקצוע המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי שהינו הגוף המזכה בכל האמור במחלות מקצוע או בתאונות עבודה הינה רשימה סגורה ומנומקת ולעיתים רחוקות ניתן להגדיר על פי הרשימה גם יוצאי דופן שאינם כלולים בה.

התובע מחלת מקצוע ראוי שיוכיח קשר סיבתי רפואי בין הפגיעה או המחלה לבין מקצועו וסביבת עבודתו או כלי העבודה בהם הוא משתמש וכו' שאם לא כן יהיה קשה לו לממש את המגיע לו למימוש זכויות רפואיות  או מיצוי זכויות רפואיות במקרה שכזה.

תאונת עבודה:

אירוע תאונתי שקרה בעבודה, בדרך אליה או בדרך ממנה, כתוצאה או משימוש בכלי העבודה, סביבת העבודה הרגילה של העובד או יוצאת דופן משגרת יומו (לפי הפגיעה או העניין) ו ואשר פוגעת ביכולתו של העובד להמשיך ולהתפרנס בצורה מלאה או חלקית לזמן קצוב או לצמיתות ממקצועו או מעבודתו הנוכחית ובכלל.

הגופים המזכים:

הגוף המרכזי ממנו נתבע מימוש זכויות רפואיות במקרה של פגיעת עבודה יהיה המוסד לביטוח לאומי.

חברות הביטוח הינן הגופים האחרים אשר ניתן לתבוע מהן מימוש זכויות רפואיות כאשר לנפגע יש פוליסות ביטוח מתאימות כגון פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות וכדו'.

התהליך אינו פשוט או מובן מאיליו, חשוב וכדאי להתייעץ עם מומחים בתחום על מנת לבחון את האפשרויות למימוש זכויות רפואיות ומיצוי הזכויות הרפואיות בצורה אופטימלית לטובת התובע.

יש להכין תיק רפואי מסודר ומקצועי, להתכונן לקראת הוועדה הרפואית, לדעת לתבוע את הזכויות הרפואיות הנכונות המגיעות לכם.

במרפאות בר מדיקס עוסקים בנושא מעל שמונה עשרה שנים (18).

הייעוץ הראשוני הינו ללא תשלום וללא כל התחייבות מצד הפונה, אנו מכבדים את רצונו של הפונה ושומרים על דיסקרטיות מלאה.

פנו אלינו עוד היום, נשמח להעניק לכם מהידע והניסיון שנצבר לאורך השנים לצורך מימוש זכויות רפואיות

ו – מיצוי זכויות רפואיות המגיעות לכם! 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *