לנוחותכם ריכזנו מבחר שאלות נפוצות ותשובות. לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון

האם נער בן 15 אשר נפצע בעבודה יוכר כנפגע בתאונת עבודה?

ביטוח נפגעי עבודה אין מגבלה של גיל. החוק אינו מגביל את גילו של האדם שייחשב כעובד, על אף שעל פי חוקי העבודה, ניתן להעסיק עובד מגיל 15 שנה ומעלה. העובד יהיה מבוטח בביטוח נפגעי עבודה גם אם הועסק מתחת לגיל המותר.

אדם לקה בכאבים חזקים בחזה תוך כדי עבודתו. כשפנה למיון אובחן כי הוא סובל מאוטם שריר הלב. האם יוכר כנפגע בתאונת עבודה?

כאשר מדובר בתאונות שנגרמו על ידי גורמים שאינם נראים לעין כגון התרגזות, מתח, אוטם שריר הלב, התאבדות וכדומה, יש להוכיח שהיה אירוע חריג בעבודה, כלומר, אירוע הכרוך במאמץ מיוחד, נפשי או גופני, שהיה עלול לגרום להיווצרות האוטם או להחיש את היווצרותו. האירוע צריך להיות "חריג" ביחס לנהוג ולרגיל באותו מקום עבודה היינו, קנה המידה לבחינת אותו מאמץ הוא סובייקטיבי. השפעתו של האירוע נבחנת ביחס לנפגע עצמו ולמצבו בעת קרות האירוע.

המעביד שלי מסרב לחתום על טופס תביעה להכרה באירוע כתאונת עבודה, מה עליי לעשות?

אין חובה על פי הדין, להביא את טופס התביעה חתום על ידי המעביד כתנאי לקבלת התביעה. המוסד לביטוח לאומי מקבל תביעות גם כאשר אין חתימה של המעביד. ברוב המקרים, המעביד מסרב לחתום כי הוא חושש שיינזק מכך. בחלק קטן מהמקרים, המעביד סרב לחתום בשל סכסוך שיש לו עם העובד.


לא פניתי מיד לאחר האירוע לקבלת תעודת אי כושר לעבודה, וברצוני להגיש תביעה להכרה למוסד לביטוח לאומי. האם ניתן לקבל תעודה רפואית ראשונה לנפגע באופן רטרואקטיבי ?

אין מניעה לקבל תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה כל עוד יש רישום רפואי, למשל תעודת חדר מיון התומכת בכך שאירעה תאונה או אירוע חריג בעבודה.

האם ניתן לקבל דמי אבטלה במקביל לקבלת דמי פגיעה?

הוראת סעיף 143(ה) לחוק הביטוח הלאומי שוללת לחלוטין את הזכאות לדמי אבטלה בתקופה שקיימת זכאות לדמי פגיעה.


אדם שהחלים מסרטן וחזר לעבודה בחצי משרה. מי משלם עבור החצי השני?

ש:  אדם שהחלים מסרטן וחזר לעבודתו. בהתאם להחלטת רופא תעסוקתי , חזר להיקף של חצי משרה. מגיע לו השלמה למשרה מלאה רק במידה והוא מבוטח באובדן כושר עבודה? או שמקום העבודה מחויב לשלם לו בכל אופן משכורת עבור משרה מלאה (שזה היקף המשרה בה עבד טרום המחלה)

ת:  המעביד מחוייב לשלם רק באם יש ימי מחלה ואזי מקוזז התשלום כנגד ימי המחלה עד גמר ימי המחלה.

נכות כללית –שירותים מיוחדים, מי זכאי?

קצבה לשירותים מיוחדים היא למעשה קצבה המשולמת לנכים במצב קשה, הזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות, או לחילופין, לצרכי השגחה למען בטיחותם ולמען בטיחות הסובבים אותם. הקלק לקבלת מידע אודות זכאות לקצבה או סיוע.

וועדה רפואית בשל נכות מתאונה או מחלה- האם היא יכולה להיות אירוע מפנה בחיים?

מכיוון שהנכות בשל תאונה או מחלה משפיעה באופן דרמטי על חייו של הנפגע ובני משפחתו, ומכיוון שברוב המקרים, הנכות מובילה לשבר כלכלי הולך ומחמיר, הנובע כתוצאה ישירה מירידה בהכנסות עקב אובדן כושר העבודה של הנפגע, ההופעה מול הוועדה הרפואית בנוגע להכרה בנכות וקבלת זכויות כספיות מהביטוח הלאומי/ מס הכנסה/ משרד הביטחון/ קרן פנסיה וחברות הביטוח, הינה קריטית ומכרעת עבור רוב הנפגעים ובני משפחותיהם.

ברמדיקס מומחים ובעלי ניסיון מצטבר של עשרות שנים 
בתחום מימוש זכויות רפואיות
ומיצוי זכויות רפואיות לחולים ונפגעים
אנא דברו איתנו להבטחת זכויותיכם הרפואיות