זכויות חולי סכרת

מחלת הסוכרת ידועה במכלול הפגיעות ההרסניות שהיא מביאה עימה, פגיעות באיברים פנימיים ונכויות משמעותיות באיברים חיצוניים. המוסד לביטוח לאומי מכיר במחלה זו במסגרת גמלת נכות כללית (מבוגרים 2), ליקוי זה מופיע י עפ"י התקנות בספר המבחנים (4). המחלה מופיעה בשני אופנים, אצל ילדים באופן מסוים (1) ונכללת במסגרת זכאות להורים עבור ילד נכה, ובאופן מסוים אצל מבוגרים (2).

סוכרת מסוג 1 (נעורים)

סוג זה של סוכרת מופיעה לפני גיל 30 ההנחה היא כי הגורם הוא הפרעה במנגנון החיסון. במקרה זה המוסד לביטוח לאומי מכיר בילד החולה על פי הקריטריונים בהגדרות כבעל לקות מיוחדת, אשר נזקק לסיוע וגמלה המשולמת להורים.

סוכרת מסוג 2  (Type 2) 

זכאות לקבלת גמלת נכות כללית; התנאי לקבלת זכאות זאת, על החולה להוכיח כי עקב מחלתו שאותה עליו להוכיח גם הכנסתו נפגעה באופן משמעותי או שאינו מסוגל לעבוד. מאוד משמעותי להביא את המוסד להכרה בנכות הכללית יחד עם כל הסיבוכים הקשורים במחלה. ולא על פי הפוסקים הרפואיים אשר נוטים לחשב את אחוזי הנכות במקרה זה באופן משוקלל כמו במקרים של נכות כללית המכסה ליקויים שונים. בין סיבוכי הסוכרת לצורכי החמרה מוכרים: נוירופתיה, רטינופתיה, מחלת כלי דם כלילים ועוד.  חישוב נכון מעלה את אחוזי הנכות. 

סוכרת מעבר מסוג 1 לסוג 2; עבור ילד חולה סוכרת המוכר על ידי הביטוח הלאומי, זכאים הוריו לקצבת ילד נכה עד גיל 18. לאחר מכן נפסקת הקצבה והטיפול עובר למחלקת נכות כללית. ישנו הבדל בין סוכרת נעורים המופיע בילדות לבין סוכרת מבוגרים המופיעה בדרך כלל בגיל מאוחר יחסית. חשוב להראות היטב את מצבו של המתבגר, הזקוק לסיוע ושיקום ולהוכיח כי הוא עונה לתנאי הסף במעמד החדש.

פטור רפואי לחולי סוכרת; מחלות כרוניות חמורות ובניהן סוכרת מוכרות על ידי הביטוח הלאומי כנכות כללית ומושוכללת לצורכי הכרה בפטור ממס. שכיר יכול לקבל רטרואקטיבי עד 6 שנים ועצמאי עד 3 שנים.

ברמדיקס מנוסה בתחום של ביטוח לאומי סוכרת, פנו עוד היום לרופא ברמדיקס למימוש זכויותיכם.