נכות כללית וזכאות לקצבה – כל הפרטים שחשוב לדעת:

לפניכם מידע אודות קצבאות נכות כללית. הגדרת הקצבה:
ביטוח נכות כללית משלם קצבה חודשית למי שעקב נכותו צומצם כושר השתכרותו (מקור הנכות אינו רלוונטי). במסגרת ביטוח נכות משולמות גם גמלה לילד נכה וקצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים וכן ניתן סיוע בהכוונה מקצועית.  
תושב ישראל –    בגבר – 18-67, באשה – 18-62

כיצד יקבע אם יש לך זכאות לקצבת נכות?

שלב ראשון – וועדה רפואית- סף רפואי:
אם עקב ליקוי גופני, שכלי, נפשי ממחלה, תאונה או לידה נותרה נכות רפואית מינימאלית של:
60%  נכות רפואית משוקללת אצל עובד/ת
אם נקבעה נכות רפואית בשל ליקוי יחיד בשיעור של 25% לפחות , יהיה התנאי לקביעת אי כושר להשתכר- קביעת נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות .
  50% נכות רפואית משוקללת אצל עקרת  בית

הערכה תפקודית – חלק מהתהליך לקבלת קצבת נכות

שלב שני – וועדה תפקודית – הערכה תפקודית, או הערכת כושר ההשתכרות:
 •  אין לנפגע כושר להשתכר והוא אינו משתכר סך העולה על 25% מהשכר הממוצע במשק
או –
•   כושרו להשתכר וכן השתכרותו בפועל צומצמו עקב הליקוי בבת אחת או בהדרגה ב- 50% או יותר. כלומר ההכנסה החודשית ירדה מתחת ל-50% ויותר .
 חשוב – אף אם תיקבע לך נכות רפואית גבוהה, אין זה מבטיח קצבה חודשית. אם אינך עומד בקריטריונים של הירידה בהשתכרות, או אם אין אתה עומד בקביעת ירידה בכושר השתכרות של 50% ויותר בוועדה התפקודית , לא תקבל/י קצבה חודשית.

איך קובעים האם הכנסתך צומצמה במחצית לפחות ?
הקביעה נעשית על ידי השוואה של ההכנסה החודשית שלך מעבודה (ברוטו) אחרי הנכות, להכנסה שלפני הנכות. (לצורך הקביעה מתחשבים בשכר הממוצע במשק בתקופות השונות. ההכנסה כוללת גם תשלומים חד פעמיים כמו ביגוד, הבראה וכדו' בחישובם החודשי).
ההכנסה שלפני הנכות נקבעת באופן הבא:
 אם היית עובד שכיר לפני הנכות- לפי ממוצע הכנסותיך ב- 6 מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת הנכות (מתחשבים ב- 6 החודשים בהם ההכנסה היא הגבוהה  ביותר).
 אם היית עובד עצמאי לפני הנכות- לפי הכנסתך באחת מ- 3 השנים שקדמו לשנה בה החלה הנכות (מביאים בחשבון את השנה בה ההכנסה היא הגבוהה ביותר).
 
ההגדרה לגבי עקרת בית:

מי תיחשב עקרת בית-
תושבת ישראל בת 18-60 נשואה, אינה עובדת ובעלה מבוטח בביטוח זקנה ושארים.
אישה לא תיחשב עקרת בית אם מתקיים בה אחד מן התנאים הבאים:
היא עבדה כעובדת או כעובדת עצמאית תקופה של 12 חודשים, אף אם אינם רצופים, מתוך 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה למוסד.
היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עימו תקופה של 24 חודשים לפחות בתכוף לפני הגשת התביעה למוסד.
יש צורך להוכיח שכתוצאה מהליקוי:
 •  כושרה לבצע את הפעולות שמקובל לבצע במשק הבית הצטמצם לפחות ב- 50% .
או
 •  אינה מסוגלת כלל לבצע עבודות, פעולות שמקובל לבצע במשק הבית .

הזכאות לקצבה

הזכות לקצבה תחול רק בתום 90 יום מהתאריך בו נקבע אי הכושר להשתכר או לתפקד במשק בית אצל עקרת בית.
אם הנכה  מקבל דמי מחלה בתקופה זאת – מתום תשלום דמי המחלה.
לעולה חדש – תחילת הזכאות לקצבה הינה בתום שנה מיום עלייתו ואולם הוא יכול להגיש תביעה כבר בתום 9 חודשים מיום עלייתו ארצה.
 עד ל- יולי 2003 התאריך המוקדם ביותר לקביעת אי כושר להשתכרות הוא 36 חודשים לפני התביעה ולקביעת אי כושר לתפקד כעקרת בית – 12 חודשים לפני התביעה.
לאחר תאריך זה- התאריך המוקדם ביותר לקביעת אי כושר להשתכרות הוא 12 חודשים בלבד.
 
 תוספת לקצבה בשל תלויים בזכאי לקצבה
נכה שיש בו "תלויים" זכאי לתוספת עבורם.

תלויים הם:
 •  בן זוג שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק , 
 •  ילד שלא מלאו לו 18 שנים או ילד שמלאו לו 20 שנים אך לומד במוסד חינוכי על יסודי, או ילד שלא מלאו לו 22 שנים, אם הוא חייל בשירות סדיר , ולא עברו 36 חודשים מיום גיוסו, או אם הילדה משרתת בשירות לאומי .
תוספת עבור ילד משתלמת רק עבור שני הילדים הראשונים
עקרת בית זכאית לתוספת רק בעד שני ילדיה הראשונים
תוספת עבור בן זוג- 50% מן הקצבה המשתלמת לנכה.