משרד הבטחון

מדינת ישראל חייבת חוב מוסרי לאלה שהקדישו את חייהם ובריאותם למען ההגנה עליה.
אגף השיקום במשרד הביטחון מופקד על הטיפול בנכי צה"ל. אגף השיקום הוא הגורם שדרכו נקבעת הנכות. דרכו גם מקבלים את הזכויות המשניות המגיעות לנפגעי צה"ל כמו השתתפות בשכר לימוד, רכב לנכה צה"ל וזכויות מגוונות אחרות. למרות שהחוקים הקובעים נכות וזכאות לגמלה ופיצוי ממשרד הביטחון שונים מאלה של הביטוח הלאומי, משתמשים הגופים במבחנים דומים מבחינה רפואית.

מי רשאי לתבוע את משרד הביטחון? 

את משרד הביטחון רשאי לתבוע כל אדם המשתייך לכוחות הביטחון. אוכלוסיה זו כוללת חיילים, שוטרים, סוהרים ועוד. את התביעה יש להגיש לקצין התגמולים במשרד הביטחון, תוך תקופה של החל מששה חודשים לפני השחרור ועד שלוש שנים מהשחרור (מגבלה זו אינה חלה על אנשי קבע).

מי יוכר כ"נכה" על פי חוק הנכים? 

כל אדם, אשר במהלך השירות במסגרת משרד הביטחון וכתוצאה ממנו, פחת או אבד כושר התפקוד שלו, ייחשב כנכה לפי חוק הנכים ויהיה זכאי למימוש זכויותיו על פי אותו חוק.

כיצד נקבע הקשר בין המחלה והפגיעה? 

עובד משרד הביטחון אשר הגיש תביעה כנגד משרד הביטחון חייב להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הפגיעה או המחלה ממנה הוא סובל לבין שירותו תחת אחריות משרד הביטחון. בלא להוכיח קשר כזה, לא יוכל הנפגע לקבל פיצוי.

מתי פונים לוועדה רפואית? 

רק לאחר ההכרה בקשר הסיבתי ניתן להגיש תביעה. הוועדה הרפואית קובעת אם הנזק מזכה את בעליו באחוזי נכות ועקב כך בפיצוי כספי.

כיצד פועלת הוועדה הרפואית?

מטרת הוועדה הרפואית היא לקבוע מהי דרגת הנכות אותה הותירה הפגיעה או המחלה.
את הוועדה הרפואית מנהל רופא המומחה בתחום המחלה או הפגיעה.
ועדות רפואיות של משרד הביטחון נערכות בדרך כלל בבתי החולים השונים בארץ.
הועדה חשובה ביותר שכן על פי גובה אחוזי הנכות שהיא קובעת ייקבע סכום הפיצוי.

מהי משמעות אחוזי הנכות שקובעת הוועדה?

בגין נכות צמיתה הפחותה מ- 10% משרד הביטחון לא מעניק פיצוי.
בגין נכות של 10% עד 19% מעניק משרד הביטחון פיצוי נכות חד פעמי.
בגין נכות העולה על 20% משלם משרד הביטחון קצבת נכות חודשית.

האם ניתן לערער על החלטת הוועדה?

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער. יש לכתוב מכתב ערעור ובו נימוקים רפואיים מדוע חלה טעות בהחלטת הוועדה. חשוב לזכור, הוועדה העליונה רשאית להוריד את אחוזי הנכות ועל כן אין לערער בלי לקבל ייעוץ רפואי מתאים.

האם יש זכויות נוספות פרט לקצבת הנכות? 

משרד הביטחון ואגף השיקום מעניקים זכויות רבות שחשוב להכירן כגון השתתפות בבר מצווה, פטור ממס ברכישת רכב וכיו"ב. עליך להיות מודע לזכויותיך ולדעת לדרשן. הנה כמה מהן:
שירותים נלווים: נכי צה''ל זכאים, בהתאם לכל מקרה, לשירותים רפואיים כגון ציוד עזר רפואי, רכב רפואי, ליווי רפואי, כלב נחייה, ביגוד, הנעלה, תותבות, תרופות, הבראה, חמי מרפא ועוד.
שיקום: לשכת השיקום המחוזית מספקת מסלולי שיקום שונים כגון מסלול סידור בעבודה שכירה, מסלול שיקום כלכלי עצמאי, מסלול לימודים לרכישת מקצוע, מסלול לימודים טרום מקצועיים, טיפול נפשי, חונכות, שיעורי עזר, פרויקטים שיקומיים עבור פגועי ראש ופגועי נפש, מענקים של קרן טיפול סוציאלי ועוד.
דיור: ועדת דיור מחוזית קובעת לעתים סיוע למטרות דיור כגון הלוואות לדיור, מענקי דיור, אחזקת בית, ביטוח מעלית, דיור בתנאי רכישה, דירות בבעלות משרד הביטחון ועוד.
הטבות שונות: נכי צה''ל זכאים לשורת הטבות ארוכה בנושאים שונים כמו ארנונה, מיסי מקרקעין, פטור מאגרת טלוויזיה, נישואין, מס הכנסה, ביטוח בריאות, מס קניה, ציוד ביתי, לימודים עבור ילדי נכים, הטבות עבור עיוורים, אש''ל בחו''ל, הוצאות טלפון, תגמול נוסף לנכה מתבגר, דמי נסיעות, דמי הבראה, מימון צרכים מיוחדים, דמי חימום, דמי קירור, מענקי חג, נישואי ילד, בר מצווה, תו חניה לנכה ועוד.
סיוע כספי: סיוע מכספי עיזבונות ניתן לאחר אישור ועדה של אגף שיקום נכים עבור טיפולי שיניים, לימודים גבוהים, מערכות ממוחשבות ועוד.

חוקים ותקנות המסדירים ומפרטים את זכויותיהם של נפגעי משרד הביטחון: 

א. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב). חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 17), תשנ"ו- 1995.
ב. חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949.
ג. חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 (נוסח משולב).
ד. חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960.
ה. חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח-1988. 

מה בר מדיקס תעשה בשבילך?

אנחנו בבר מדיקס מאמינים שכל מילה קובעת. כל מילה קובעת מהם אחוזי הנכות שיקבעו ועקב כך מה יהיה גובה הפיצוי. לכן, ניהול התיק באופן מקצועי מול הגורמים הרפואיים – וכן השימוש בשפה שהם מבינים – הוא בעל חשיבות עצומה בתהליך למימוש הזכויות.
ההופעה בפני הוועדה חשובה ביותר. מספר הדקות שתקבל מול הוועדה הן ההזדמנות היחידה שלך. הפניה לוועדות אלו צריכה להתבצע תוך שימוש בשפה רפואית ובמונחים מקצועיים- גם אם קיבלת טיפול מקצועי מרופאך האישי, סביר להניח כי התיק הרפואי שלך לא יתאר את מצבך בשפה המתאימה ובאופן אשר יוכיח את אמיתות טענותייך בפני הוועדה.
בבר מדיקס נבנה ביחד איתך את התיק הרפואי ונציג את הקשר הסיבתי באופן ברור וממצה על מנת שתזכה לטיפול צודק ומהיר. צור איתנו קשר לקביעת פגישת ייעוץ חינם.