משרד הבריאות – קצבת ניידות

קצבה זו משולמת למי שהינו בעל נכות המגבילה את יכולתו ללכת ואשר נזקק להסעה לשם ביצוע פעילויות היום יום. קצבה זו הינה בסכומים משתנים ותלויה במספר פרמטרים. כמו כן באם מקום העבודה של הנכה רחוק מ-40 ק"מ מביתו תשולם לו תוספת לקצבה. את התביעה מגישים למשרד הבריאות והיא מתנהלת בוועדות משרד הבריאות. לאחר קבלת החלטה חיובית נשלחת ההחלטה למוסד לביטוח לאומי אשר רשאי לקבל, לדחות או לערער על ההחלטה.

מי יכול לקבל קצבת ניידות:

תושב ישראל הנמצא בישראל שמלאו לו 3 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, אשר ועדה רפואית קבעה את אחוז מוגבלותו בניידות עקב ליקויים בגפיים התחתונות, לפי רשימת ליקויים מוגדרת. בתנאים מסוימים זכאי המוגבל בניידות להמשך ההטבות בניידות גם לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק. 

בתנאים מסוימים מאשר המוסד לביטוח לאומי גמלת ניידות גם לאחים שטרם מלאו להם 3 שנים, אם לכל אחד מהם נקבעו 80% לפחות מוגבלות בניידות, והם מתגוררים באותה הדירה.
 
מוגבל בניידות הוא גם אחד מאלה: נקבעו לו 40% לפחות מוגבלות בניידות והוא בעל רישיון נהיגה בר תוקף, נקבעו לו 60% לפחות מוגבלות בניידות ואין לו רישיון נהיגה בר תוקף ואז יהיה זכאי לגמלה אם יש לו "מורשה נהיגה" שמסיעו .

הפסקת קצבת ניידות – באילו מיקרים?

במידה ויצא הנכה לחו"ל לתקופה העולה על חודש קלנדרי, תופסק הקצבה. אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות לתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות, תופסק הקצבה רק בתום שישה חודשים רצופים מיום שיצא מהארץ.
הפסקת קצבה קבועה יכולה לקרות כאשר:

  • האדם נפטר
  • הרכב נמכר
  • עקב שינוי תקנות, הכריזו על הרכב כחייב להמכר והמוגבל לא מכר/החליף אותו
  • המוגבל לא השתמש ברכב מעל 3 חודשים
  • המוגבל מאושפז למעלה מ-3 חודשים
  • הרכב נגנב או נהרס בתאונה ולא נקנה רכב חדש בתוך 3 חודשים

סכומי קצבת ניידות 

לדוגמא, מוגבל בניידות, זכאי לקצבה בסכום השווה לקצבת ניידות המשולמת למוגבל בניידות בעל רשיון נהיגה בר-תוקף, משתכר, שנקבעו לו 100% מוגבלות בניידות, והוא בעל רכב שנפח מנועו עד 1,800 סמ"ק. סכום הקצבה :   2,364 ש"ח (החל ב- 01.10.2012)  .
 
חישוב הקצבה מתבצע לפי אחוזי המגבלה ונפח המנוע שאושר למוגבל הניידות

לפרטים נוספים וייעוץ ראשוני ללא תשלום – דברו איתנו עוד היום!